Hjælp til selvangivelse 2012, 2013, 2014

Selvangivelse for udlejningsejendomme Hvis du udlejer en ejendom (bolig), som du ikke selv bor i eller har brugsret til, betragter SKAT det som selvstændig erhvervsvirksomhed. Overskud/underskud ved udleje eller bortforpagtning af ejendom tæller da med i din indkomst, og skal beskattes på samme måde som din øvrige personlige indkomst. Det er selvstændig erhvervsvirksomhed, når du udlejer en ejendom (bolig), som du ikke selv bor i eller har brugsret til. Overskud/underskud […]

Categories: Selvangivelse