Hjælp til selvangivelse 2012, 2013, 2014

Deadline for at tilvælge den udvidede selvangivelse I følge SKAT’s hjemmeside er deadline den 1. juli, og man kan tilvælge det selv via TastSelv fra den 10. marts. Tilmedling til den udvidede selvangivelse har yderligere konsekvenser som man bør orientere sig om.   Læs mere hos SKAT.        

Categories: Selvangivelse

Det skal du huske ved ophør af personligt ejet virksomhed Forskudsopgørelse (kun for personligt ejet virksomhed) Log på TastSelv og ret tallene om virksomhedens resultat. Frem til midten af september kan du registrere din virksomhed som lukket ved at sætte flueben i feltet Er du ophørt med virksomhed i år eller tidligere end i år? Efter midt september kan du først sætte flueben, når du får din forskudsopgørelse for det […]

Categories: Selvangivelse

4. marts 2013 Hvis din årsopgørelse endnu ikke er klar, får du i stedet en servicemeddelelse eller et servicebrev. Når du har lavet din selvangivelse, får du din årsopgørelse. Fra denne dato kan du også oplyse nye tal eller ændringer til årsopgørelsen, uanset om du har fået en årsopgørelse eller et servicebrev/meddelelse. Taster du oplysningerne inden 15. marts 2013, kan de nå at komme med på den første årsopgørelse. Udvidet […]

Categories: Selvangivelse

Selvangivelse for udlejningsejendomme Hvis du udlejer en ejendom (bolig), som du ikke selv bor i eller har brugsret til, betragter SKAT det som selvstændig erhvervsvirksomhed. Overskud/underskud ved udleje eller bortforpagtning af ejendom tæller da med i din indkomst, og skal beskattes på samme måde som din øvrige personlige indkomst. Det er selvstændig erhvervsvirksomhed, når du udlejer en ejendom (bolig), som du ikke selv bor i eller har brugsret til. Overskud/underskud […]

Categories: Selvangivelse

Udenlandsk indkomst Når du bor i Danmark og har udenlandsk indkomst i form af løn, pension, udlejning af udenlandsk ejendom, aktier mv., skal du lave en udvidet selvangivelse. Du kan taste din udenlandske indkomst i din årsopgørelse i TastSelv. Står din udenlandske indkomst ikke på din forskudsopgørelse, kan du lave din udvidet selvangivelse i TastSelv, når du får din årsopgørelse. Hvis du har udenlandsk indkomst i 2013, og det ikke […]

Categories: Selvangivelse, Udlandet

Fristen for den udvidede selvangivelse var den 1. juli 2015. Du skal bruge den udvidede selvangivelse, hvis du: driver selvstændig virksomhed har udenlandsk indkomst eller ejendom har udlejet en bolig, som du ikke selv bor i er kunstner og er omfattet af indkomstudligningsordningen har forskudt regnskabsår ejer anparter, som ikke er omfattet af anpartsreglerne Kilde: SKAT

Categories: Selvangivelse

  Skatteberegninger er nu så komplicerede at foretage, at stort set ingen personer kan lave disse medmindre man har et skatteberegningsprogram. Beregning af skat Derfor er det vanskeligt som almindelig borger at kontrollere om skatteberegningen er foretaget korrekt.

Categories: Selvangivelse