Hjælp til selvangivelse 2012, 2013, 2014

Sommerhus

Selvangivelse for udlejningsejendomme

Hvis du udlejer en ejendom (bolig), som du ikke selv bor i eller har brugsret til, betragter SKAT det som selvstændig erhvervsvirksomhed. Overskud/underskud ved udleje eller bortforpagtning af ejendom tæller da med i din indkomst, og skal beskattes på samme måde som din øvrige personlige indkomst.

Det er selvstændig erhvervsvirksomhed, når du udlejer en ejendom (bolig), som du ikke selv bor i eller har brugsret til.
Overskud/underskud af erhvervsmæssig udleje skal beskattes som din øvrige personlige indkomst.
Du skal betale skat af dine lejeindtægter, hvis du udlejer en helårsbolig i en del af året, værelser i din bolig eller dit sommerhus. SKAT anser det dog ikke som erhvervsmæssig udleje.

Hvis du udlejer et en- eller tofamilieshus, en ejerlejlighed eller lignende ejendom, som du selv har boet i en del af indkomståret, kan du også anvende virksomhedsskatte- og kapitalafkastordningen i det pågældende år.

 

Kilde: SKAT

Categories: Selvangivelse

Comments are closed.