Hjælp til selvangivelse 2012, 2013, 2014

Flag of France

 

Der gælder særlige regler for fransk selvangivelse og dansk selvangivelse, hvis du enten bor i Frankrig eller har indtægter fra Frankrig /ejendom i Frankrig

Indkomst fra Frankrig: Pligt til indgivelse af fransk selvangivelse

Er du ikke bosiddende i Frankrig, men alligevel har indkomst fra Frankrig, ja så skal der indgives fransk selvangivelse for den franske indkomst, hvis der ikke er indeholdt fransk skat af indkomsten inden udbetaling. Er der således indeholdt fransk skat ved den franske kilde, skal du ikke indgive fransk selvangivelse.

Bolig i Frankrig: Pligt til indgivelse af fransk selvangivelse

Er du bosiddende i Danmark og ejer du fast ejendom i Frankrig og udlejer du ikke din franske ejendom, er du ikke omfattet af den personlige franske selvangivelsespligt. Udlejer du fast ejendom i Frankrig, har du altid pligt til indgivelse af fransk indkomstselvangivelse. Forventer du, at påbegynde udlejning af fast ejendom i Frankrig kan det være en fordel for dig at udarbejde fransk selvangivelse, uanset at du ikke er forpligtet til at indgive fransk selvangivelse.

Overstiger nettoværdien af din faste ejendom i Frankrig årets bundgrænse for formueskat, har du pligt til at indgive fransk formueselvangivelse, uanset om du foretager udlejning eller ej. Se den aktuelle bundgrænse for formueskat i Frankrig under Formueskat: Skat af formue i Frankrig.

Inwema kan udarbejde din franske selvangivelse

Som nævnt kan Inwema udarbejde din franske selvangivelse. Inwema kan naturligvis også udarbejde din danske selvangivelse. Herved kan vi sikre konsistens i hvad og hvordan der selvangives både i Danmark og i Frankrig. Uanset om du er bosiddende i Frankrig eller i Danmark, må vi anbefale dig at søge professionel assistance ved udarbejdelsen af din franske selvangivelse. Dels er det en hel anden skattelovgivning end du er vant til fra Danmark, og dels vil internationale skattejurister med ekspertise i fransk og dansk skattelovgivning bedre kunne finde muligheder for skatteplanlægning.

Categories: Frankrig, Udlandet

Comments are closed.