Hjælp til selvangivelse 2012, 2013, 2014

Deadline for at tilvælge den udvidede selvangivelse I følge SKAT’s hjemmeside er deadline den 1. juli, og man kan tilvælge det selv via TastSelv fra den 10. marts. Tilmedling til den udvidede selvangivelse har yderligere konsekvenser som man bør orientere sig […]

Det skal du huske ved ophør af personligt ejet virksomhed Forskudsopgørelse (kun for personligt ejet virksomhed) Log på TastSelv og ret tallene om virksomhedens resultat. Frem til midten af september kan du registrere din virksomhed som lukket ved at sætte […]

4. marts 2013 Hvis din årsopgørelse endnu ikke er klar, får du i stedet en servicemeddelelse eller et servicebrev. Når du har lavet din selvangivelse, får du din årsopgørelse. Fra denne dato kan du også oplyse nye tal eller ændringer […]

Selvangivelse for udlejningsejendomme Hvis du udlejer en ejendom (bolig), som du ikke selv bor i eller har brugsret til, betragter SKAT det som selvstændig erhvervsvirksomhed. Overskud/underskud ved udleje eller bortforpagtning af ejendom tæller da med i din indkomst, og skal […]

Udenlandsk indkomst Når du bor i Danmark og har udenlandsk indkomst i form af løn, pension, udlejning af udenlandsk ejendom, aktier mv., skal du lave en udvidet selvangivelse. Du kan taste din udenlandske indkomst i din årsopgørelse i TastSelv. Står […]

Fristen for den udvidede selvangivelse var den 1. juli 2015. Du skal bruge den udvidede selvangivelse, hvis du: driver selvstændig virksomhed har udenlandsk indkomst eller ejendom har udlejet en bolig, som du ikke selv bor i er kunstner og er […]

Det er ikke kun dig, der kan ordne selvangivelsen i TastSelv Din revisor eller en anden person kan også gøre det for dig. Du kan autorisere en rådgiver (revisor, bank og lignende) eller en anden person til at taste selvangivelsen […]

  Skatteberegninger er nu så komplicerede at foretage, at stort set ingen personer kan lave disse medmindre man har et skatteberegningsprogram. Beregning af skat Derfor er det vanskeligt som almindelig borger at kontrollere om skatteberegningen er foretaget korrekt.