Hjælp til selvangivelse 2012, 2013, 2014

4. marts 2013 Hvis din årsopgørelse endnu ikke er klar, får du i stedet en servicemeddelelse eller et servicebrev. Når du har lavet din selvangivelse, får du din årsopgørelse. Fra denne dato kan du også oplyse nye tal eller ændringer […]

Selvangivelse for udlejningsejendomme Hvis du udlejer en ejendom (bolig), som du ikke selv bor i eller har brugsret til, betragter SKAT det som selvstændig erhvervsvirksomhed. Overskud/underskud ved udleje eller bortforpagtning af ejendom tæller da med i din indkomst, og skal […]

Udenlandsk indkomst Når du bor i Danmark og har udenlandsk indkomst i form af løn, pension, udlejning af udenlandsk ejendom, aktier mv., skal du lave en udvidet selvangivelse. Du kan taste din udenlandske indkomst i din årsopgørelse i TastSelv. Står […]

Fristen for den udvidede selvangivelse er den 1. juli 2013. Du skal bruge den udvidede selvangivelse, hvis du: driver selvstændig virksomhed ejer vindmølleanparter eller solceller har udenlandsk indkomst har udlejningsejendom er kunstner og er omfattet af indkomstudligningsordningen har udenlandsk ejendom […]

Det er ikke kun dig, der kan ordne selvangivelsen i TastSelv Din revisor eller en anden person kan også gøre det for dig. Du kan autorisere en rådgiver (revisor, bank og lignende) eller en anden person til at taste selvangivelsen […]

  Skatteberegninger er nu så komplicerede at foretage, at stort set ingen personer kan lave disse medmindre man har et skatteberegningsprogram. Beregning af skat Derfor er det vanskeligt som almindelig borger at kontrollere om skatteberegningen er foretaget korrekt.

  Der gælder særlige regler for fransk selvangivelse og dansk selvangivelse, hvis du enten bor i Frankrig eller har indtægter fra Frankrig /ejendom i Frankrig Indkomst fra Frankrig: Pligt til indgivelse af fransk selvangivelse Er du ikke bosiddende i Frankrig, […]